LA CULTURA COM A PILAR DEL DESENVOLUPAMENT

Les Jornades de la Nova Ruralitat se centren enguany en la importància de la cultura en el desenvolupament rural. Si la cultura i es insdústries que s’hi deriven són essencials per entendre el desenvolupament de l’economia actual en general, en la ruralitat

PRIMERES CONFIRMACIONS

Entre les confirmacions més destacades s’hi troba la presència del director de la càtedra de Despoblament de la Universitat de Saragossa, dirigida per Luis Antonio Sáez, professor d’Economia i anterior director del CEDDAR (Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de


Altres idiomes