per admin

Actituds socials que condicionen la disponibilitat d’habitatge

El problema de l’habitatge s’ha desvetllat com a factor de despoblació rural. Lluny del que fins fa poc es creia, els municipis rurals no disposen d’estoc suficient d’habitatge assequible i en condicions, que puga fer viable projectes de vida en les seues fases inicials.

OBJECTIUS del projecte

Fer viable projectes de vida

El present treball tracta d’indagar en les raons que impedeixen la mobilització del parc d’habitatges infrausats, bé perquè sols es fan servir unes setmanes a l’any, bé perquè necessiten millores o, que no es posen al mercat per prejudicis respecte el tractament que donarà el resident a l’habitatge. Mentre s’indaga en aquests extrems, s’hauran de generar dinàmiques que afavorisquen accions propositives per part de la població per afavorir la disponibilitat d’habitatge en les localitats rurals. 

Metodologia

Per a la implementació d’aquests objectius es treballarà amb mètodes experimentals basades en tècniques dinàmiques d’investigació-acció-participació.

Els processos basats en la investigació-acció-participació es fonamenten en una perspectiva instrumental de la ciència al servei dels interessos i de la resolució dels problemes de la població general. Ací, el personal científic passa a ser un instrument en mans de persones mobilitzades de la comunitat.

De fet, és aquesta comunitat la que dirigeix el procés i la que acaba apropiant-se del coneixement generat en ell. La conseqüencia desitjable és l’empoderament de la comunitat mitjançant la incorporació de capital cultural que impulsa canvis de perspectiva i comportament de la comunitat en defensa dels seus interessos propis, bandejant processos d’alienació social.

Escenaris

Cabanes

Canet lo Roig

Equip de treball

  • Xavier Ginés Sánchez  (Aula Mobilització del coneixement de l’UJI)
  • Marta Urbán (Xarxa Experta (UJI)/GAL Maestrat Plana Alta)
  • Àngel Miquel Pitarch (UJI/Col·legi d’Arquitectes de Castelló)
  • Maria José Rua Aguilar (UJI)
  • Cooperativa SOSTRE

Entitats col·laboradores:

Programa mobilització del coneixement 2021

El programa de mobilització del coneixement que duu endavant la Xarxa Experta, a través del PEU-UJI, té dues finalitats:

1

Per una banda aconseguir l’intercanvi de coneixements entre la comunitat local i la comunitat universitària. Des de perspectives diferents s’ha d’aconseguir que les seues visions acaben impregnades dels punts de vista recíprocs. Amb aquesta mobilització s’ha de generar coneixement net que redunde en benefici d’ambdues comunitats en les matèries objecte de les dinàmiques, però també de cara al futur, deixant oberts canals de comunicació i perspectives de treball que incorporen l’”altre”. 

2

Per altra banda hi ha la manifesta intenció de provocar canvis d’actitud en ambdues comunitats: Per una banda en la universitària s’espera incrementar la percepció de la importància de treballar amb el territori i amb la ciutadania, que sovint queden exclosos del treball investigador universitari ja que rarament pot assumir el finançament que requereixen molts d’aquests projectes. Per la part de la ciutadania, es té la intenció de produir canvis en l’actitud de la població respecte certs aspectes introduint factors de canvi dels discursos dominants.


Coneix tots els projectes:

Traduir »