per admin

Factors de tornada dels joves al rural

L’abandó dels i de les joves dels pobles és el principal factor de despoblament rural. Amb ells se’n va la la inversió en capital humà i en futures generacions suport de les comunitats rurals.

OBJECTIUS del projecte

Quedar-se en la ruralitat, una aspiració social

Les raons de l’abandó dels i de les joves dels pobles han estat relativament estudiades en els darrers anys però bé és cert que en els últims anys s’hi observa un cert canvi d’actituds: hi emergeix un nou discurs que ha deixat de veure la marxa a la ciutat com una victòria d’un projecte personal coherent amb les aspiracions socials predominants. Cada vegada més s’observa com ara l’èxit és aconseguir quedar-se en la ruralitat, en el poble d’un mateix o en altres de la zona, d’acord a cada situació personal i familiar.

És necessari tractar d’indagar en els discursos que apunten a aquest canvi de tendència i quins són els obstacles que impedeixen que aquest propòsit personal puga efectuar-se. Per tant, el present treball es planteja com a  objectius:

Metodologia

Per a la implementació d’aquests objectius es treballarà amb mètodes experimentals basades en tècniques dinàmiques d’investigació-acció-participació.

Els processos basats en la investigació-acció-participació es fonamenten en una perspectiva instrumental de la ciència al servei dels interessos i de la resolució dels problemes de la població general. Ací, el personal científic passa a ser un instrument en mans de persones mobilitzades de la comunitat.

De fet, és aquesta comunitat la que dirigeix el procés i la que acaba apropiant-se del coneixement generat en ell. La conseqüencia desitjable és l’empoderament de la comunitat mitjançant la incorporació de capital cultural que impulsa canvis de perspectiva i comportament de la comunitat en defensa dels seus interessos propis, bandejant processos d’alienació social.

Escenari

Forcall

Equip de treball

  • Xavier Ginés Sánchez  (Aula Mobilització del coneixement de l’UJI)
  • Anabel Ejarque (Xarxa Experta – Departament d’Història, Geografia i Art)
  • Sostre 
  • Joves assemblea Aplec dels Ports

Entitats col·laboradores:

Programa mobilització del coneixement 2021

El programa de mobilització del coneixement que duu endavant la Xarxa Experta, a través del PEU-UJI, té dues finalitats:

1

Per una banda aconseguir l’intercanvi de coneixements entre la comunitat local i la comunitat universitària. Des de perspectives diferents s’ha d’aconseguir que les seues visions acaben impregnades dels punts de vista recíprocs. Amb aquesta mobilització s’ha de generar coneixement net que redunde en benefici d’ambdues comunitats en les matèries objecte de les dinàmiques, però també de cara al futur, deixant oberts canals de comunicació i perspectives de treball que incorporen l’”altre”. 

2

Per altra banda hi ha la manifesta intenció de provocar canvis d’actitud en ambdues comunitats: Per una banda en la universitària s’espera incrementar la percepció de la importància de treballar amb el territori i amb la ciutadania, que sovint queden exclosos del treball investigador universitari ja que rarament pot assumir el finançament que requereixen molts d’aquests projectes. Per la part de la ciutadania, es té la intenció de produir canvis en l’actitud de la població respecte certs aspectes introduint factors de canvi dels discursos dominants.


Coneix tots els projectes:

Traduir »