per admin

Model de transició energètica

La disponibilitat d’energia marcarà l’agenda dels propers anys de manera prioritària tant a nivell familiar com a escala internacional. D’acord amb això l’actualitat està ja marcada per bruscos moviments en allò referent a inversions en producció d’energia renovable, que han donat cabuda a moviments especuladors que han agitat la ciutadania.

OBJECTIUS del projecte

Un creixent compromís de la ciutadania

Amb alta probabilitat no són les grans inversions les que canviaran la relació que la ciutadania tinga amb l’energia. Canvis en els hàbits de consum, però també un creixent compromís de la ciutadania amb la pròpia producció d’energia estan posant potes per amunt el tauler de joc que reservava una posició passiva al consumidor i a la consumidora. Entre les moltes iniciatives que s’estan posant en marxa sovint de manera experimental hi ha les Comunitats Energètiques. Per tant, el present treball es planteja com a  objectius:

Metodologia

Per a la implementació d’aquests objectius es treballarà amb mètodes experimentals basades en tècniques dinàmiques d’investigació-acció-participació.

Els processos basats en la investigació-acció-participació es fonamenten en una perspectiva instrumental de la ciència al servei dels interessos i de la resolució dels problemes de la població general. Ací, el personal científic passa a ser un instrument en mans de persones mobilitzades de la comunitat.

De fet, és aquesta comunitat la que dirigeix el procés i la que acaba apropiant-se del coneixement generat en ell. La conseqüencia desitjable és l’empoderament de la comunitat mitjançant la incorporació de capital cultural que impulsa canvis de perspectiva i comportament de la comunitat en defensa dels seus interessos propis, bandejant processos d’alienació social.

Escenaris

Sot de Ferrer

aCTIVITATS REALITZADES

Comunitats energètiques

Presentació del projecte. 29 de setembre 2021.

Entitats col·laboradores:

Equip de treball

  • Xavier Ginés Sánchez  (Aula Mobilització del coneixement de l’UJI)
  • Hector Beltran (Departament d’enginyeria de sistemes industrials)
  • Enrique Belenguer (Departament d’enginyeria de sistemes industrials)
  • Pau Caparrós (Sociòleg).

Bibliografia

  • Fajardo García, G.; Frantzeskaki, M. (2021) Las comunidades energéticas en Grecia. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, vol. 137, e71866. https://dx.doi.org/10.5209/reve.71866
  • Castilla, T. J. (2014). Energías renovables y turismo comunitario: una apuesta conjunta para el desarrollo humano sostenible de las comunidades rurales. Energética, (44), 93-105.
  • Romero, C. & Andrés Díaz, J. R. (2013). Comunidades energéticas disponibles: iniciativas de fomento en la UE y oportunidades de desarrollo en España.

Programa mobilització del coneixement 2021

El programa de mobilització del coneixement que duu endavant la Xarxa Experta, a través del PEU-UJI, té dues finalitats:

1

Per una banda aconseguir l’intercanvi de coneixements entre la comunitat local i la comunitat universitària. Des de perspectives diferents s’ha d’aconseguir que les seues visions acaben impregnades dels punts de vista recíprocs. Amb aquesta mobilització s’ha de generar coneixement net que redunde en benefici d’ambdues comunitats en les matèries objecte de les dinàmiques, però també de cara al futur, deixant oberts canals de comunicació i perspectives de treball que incorporen l’”altre”. 

2

Per altra banda hi ha la manifesta intenció de provocar canvis d’actitud en ambdues comunitats: Per una banda en la universitària s’espera incrementar la percepció de la importància de treballar amb el territori i amb la ciutadania, que sovint queden exclosos del treball investigador universitari ja que rarament pot assumir el finançament que requereixen molts d’aquests projectes. Per la part de la ciutadania, es té la intenció de produir canvis en l’actitud de la població respecte certs aspectes introduint factors de canvi dels discursos dominants.


Coneix tots els projectes:

Traduir »