per admin

Programa mobilització del coneixement 2021

El programa de mobilització del coneixement que duu endavant la Xarxa Experta, a través del PEU-UJI, té dues finalitats:

1

Per una banda aconseguir l’intercanvi de coneixements entre la comunitat local i la comunitat universitària. Des de perspectives diferents s’ha d’aconseguir que les seues visions acaben impregnades dels punts de vista recíprocs. Amb aquesta mobilització s’ha de generar coneixement net que redunde en benefici d’ambdues comunitats en les matèries objecte de les dinàmiques, però també de cara al futur, deixant oberts canals de comunicació i perspectives de treball que incorporen l’”altre”. 

2

Per altra banda hi ha la manifesta intenció de provocar canvis d’actitud en ambdues comunitats: Per una banda en la universitària s’espera incrementar la percepció de la importància de treballar amb el territori i amb la ciutadania, que sovint queden exclosos del treball investigador universitari ja que rarament pot assumir el finançament que requereixen molts d’aquests projectes. Per la part de la ciutadania, es té la intenció de produir canvis en l’actitud de la població respecte certs aspectes introduint factors de canvi dels discursos dominants.


Coneix tots els projectes:

Traduir »