III Jornades de la nova ruralitat · 2018/2019

per admin
1244 vistes

/ Afirmem una nova forma de pensar la ruralitat

La Nova ruralitat és una forma de llegir i entendre una ruralitat actual, en clau de present, viva i activa, innovadora i amb futur. Una ruralitat marcada per un entorn específic, sovint desfavorable, però amb persones d’allò més actuals i transformadores en les seues feines i en les seues vivències.

/ Reflexionem de la mà dels actors locals

I Jornades Fa dos anys, en la 1a edició d’aquestes jornades, els i les assistents parlàvem de com la ruralitat real i la imatge socialment i políticament dominant de la ruralitat no eren coincidents. La imatge s’havia quedat aturada en un temps passat, mentre la ruralitat real havia continuat avançant. Mai no havia deixat d’avançar i canviar, perquè la ruralitat disposa dels seus propis futurs i evoluciona cap a ells autònomament, de forma paral·lela als futurs urbans. Aquest desajust entre imatge i realitat resulta perjudicial per a la ruralia que veu com molts projectes interessants i innovadors van a parar a centres urbans si els seus promotors cauen en el parany de creure que no és possible portar-los endavant en un espai rural. Resulta nefast especialment, perquè molts i moltes joves qualificades i preparades han sucumbit a aquesta ideologia tan difosa socialment.

II Jornades Sense deixar de publicitar als quatre vents l’existència d’una nova ruralitat, en l’edició de l’any passat de les jornades vam centrar el focus de les anàlisis en les pràctiques culturals realment existents als espais rurals. En realitat es tractava d’imaginar com podria ser la vida cultural dels nostres espais rurals si no tingueren al seu damunt la llosa d’eixos prejudicis culturals desfasats però tan vigents a les institucions.

Es tractava de reflexionar sobre quina mena de consum cultural li toca fer al medi rural i en quina mida pot ser (o continuar sent) una població productora de continguts i de productes culturals. De debatre com es manifesten les avantguardes culturals innovadores pròpies de la nostra ruralitat. D’analitzar la relació entre l’immens patrimoni cultural que disposem i la innovació cultural, entre dinamització cultural i desenvolupament local, especialment turística però no únicament, …

III Jornades Enguany però, ens centrem en l’anàlisi de les POLÍTIQUES de DESPOBLAMENT, sovint invisibles, amagades i també aparentment inconscients i benintencionades. Ens toca ara anar desvetllant quins són els ressorts que produeixen el despoblament i sobre els que es pot actuar.

Reportatge Jornada

Cartell de les Jornades

Publicacions relacionades

Traduir »